Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Dijitalleştirme Servisi

    Kütüphanemiz Demirbaşlarında kayıtlı eserlerin dijitalleştirilmesi için kurulmuş olan servisimizdir. Eserlerimizi 300 DPI ile 600 DPI arasında iki farklı şekilde dijitalleştirmekteyiz.A1 SATIR TARAYICI İLE DİJİTALLEŞTİRİLEN ESERLERİN RAPORU


2015 YILI İSTATİSTİK RAPORU 

2016 YILI İSTATİSTİK RAPORUA2 SATIR TARAYICI İLE DİJİTALLEŞTİRİLEN ESERLERİN RAPORU


2016 YILI İSTATİSTİK RAPORU