Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in kızı Sayın Gülbün Mesara tarafından kütüphanemize bağışlanan 236 adet defter, 35 adet dosya ve 1 adet el yazması kitap, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Araştırma Merkezi envanterine kaydedilerek tasnif ve kataloglama işlemleri tamamlanmıştır. Dijitalleştirme işlemleri devam eden eserlerin arasında Süheyl Ünver’in muhtelif kütüphanelerde tuttuğu notlar, çeşitli dallara mensup sanatkârlara dair bilgi ve belgeler, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerin mimari özelliklerine dair notlar gibi kültür ve sanat tarihimizi aydınlatacak veriler bulunmaktadır.


Sayın Gülbün Mesara’ya, kıymetli bağışlarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız.