Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

250 CİLT YAZMA ESER KATALOGLANARAK ARAŞTIRMAYA AÇILDI

 

Kütüphanemizde devam eden tasnif ve kataloglama çalışmaları sonucunda 250 cilt yazma eser içinde yer alan, 398 eserin tespit fişleri hazırlanmıştır. Yazma Bağışlar bölümünde 8001-8250 numaralarda kayıtlı olan bu eserlerin arasında,

  • Kûfî hatlı ve parşömen üzerine yazılmış Kur’ân-ı Kerîm sayfaları,
  • Siyâhî Mustafa Dede’nin Lugat-ı Müşkilât-ı Eczâ adlı kitabı,
  • Molla Cezerî’nin Dîvân’ı,
  • Felsefeci ve sosyolog Ziya Somar’ın bir kısmı yayımlanmamış olan kitapları,
  • Rusça kilise ilâhilerini içeren nota mecmuaları,
  • Çeşitli şiir, ilâhi, güfte ve fevâid mecmuaları ile cönkler

bulunmaktadır.

 

Tüm eserlerin katalog kayıtları ve dijital görüntüleri, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Okuma Salonunda araştırmacıların hizmetine açılmıştır.