Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

KÖPRÜLÜ YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN VAKIF EVRAKI ARAŞTIRMAYA AÇILDI

 

Müdürlüğümüze bağlı kütüphanelerden Köprülü Yazma Eser Kütüphanesinde muhafaza edilen vakıf evrakı tasnif edilerek araştırmaya açılmıştır. Vakıf evrakı, Kütüphanede eskiden beri bulunan ve kullanıma açık olan üç koleksiyonla karışmaması için İlave adı verilen yeni bir bölümde toplanmıştır. Bölüm; 18 vakfiye, 298 defter, 270 dosya, 3 su yolu haritası, 20 müstakil belge (ferman, berat, vs.) ve 1 adet kâğıt para olmak üzere toplam 610 demirbaştan oluşmaktadır.

Evrak, Köprülüler sülalesinin kurduğu çeşitli vakıflara dair belge ve defterleri içermektedir. Belgeler, dosya usulü tasnif edilmiştir. Tüm evrak dijitalleştirilmiş olup dijital görüntüler Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Okuma Salonunda incelemeye sunulmuştur.