Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Tahta Çıkışının 500. Yılı Münâsebetiyle

Yazma Eserlerde

           KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN DEVRİ

Sanal Sergisi

 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi olarak, salgın hastalık nedeniyle araştırmacı ve ziyaretçilerimizden kısmen ayrı geçirdiğimiz 2020 yılına sanal bir sergi ile veda ediyoruz. Kütüphanemize de ev sahipliği yapan âbidevî Külliyenin, Viyana’dan Tebriz’e uzanan sefer ve zaferlerin, Muhibbî mahlasıyla yazılmış âşıkane şiirlerin ve 46 yıllık görkemli saltanatın sahibi Kânûnî Sultan Süleyman’ı, Osmanlı tahtına çıkışının 500. yılında, devrini anlatan yazma eserler eşliğinde yâd ediyoruz.

Kütüphanemiz ve Bağlı Kütüphanelerimizden (Köprülü, Âtıf Efendi, Nuruosmaniye ve Ragıp Paşa Kütüphaneleri) seçtiğimiz 46 yazma eserle hem Sultan Süleyman’ın saltanat yıllarını özetlemeyi hem de devrinin sanatından örnekler sunmayı amaçladık. Sergide Kânûnî’nin Belgrad seferini Feridun Ahmed Bey’den, Rodos fethini Şeyhülislâm Kemalpaşazâde’den, Sigetvar kuşatması esnasındaki vefatını ise Selânikî Mustafa Efendi’den okuyabileceksiniz. Şehzâdelerinden Mehmed’in vefatı karşısında duyduğu hüznü, Mustafa’nın katline Taşlıcalı Yahya’nın ağıtını, Bayezid’in ağabeyine yenilerek İran’a sığınışını yine devrin tarih ve edebiyatçılarının anlatımıyla yaşayabilecek; Vezîriâzam İbrahim Paşa’yı makbûllükten maktûllüğe götüren süreci de bir 16. Yüzyıl şairinden dinleyebileceksiniz.

Kânûnî’nin saltanatını kronolojik olarak anlatan bu metinlerin ardından devrin eşsiz sanatkârları müzehhib Karamemi, hattat Ahmed Karahisârî, Şâirler Sultanı Bâkî ve diğer isimsiz ehl-i hünerin eserlerine şahitlik edebileceksiniz.

Mart ayında hazırlıklarına başladığımız ve Sultan Süleyman’ın tahta çıkış tarihi olan 30 Eylül’de açmayı planladığımız sergiyi, salgın hastalık sebebiyle yılın son günlerine ertelemişsek de, çabalarımızın siz değerli ziyaretçilerimizde karşılık bulacağını umuyor, bu vesileyle Kânûnî Sultan Süleyman ve sergide eserleri, hikâyeleri yer alan malum, meçhul herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz. Son olarak, bu serginin bir benzerini 1966 yılında Kânûnî’nin vefatının 400. yılı münasebetiyle gerçekleştiren, dönemin Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Halit Dener Bey’i ve vefat eden tüm personelini rahmetle; Müdür Yardımcısı Nimet Bayraktar Hanım ve bugün sağ olan tüm çalışanları da sağlık, afiyet dilekleri ile yâd ediyoruz.

 

Sergiye erişim için tıklayınız.

Sergi ile ilgili tüm görüş ve eleştirilerinizi suleymaniye@yek.gov.tr e-posta adresine “Kânûnî Devri Sergisi” başlığı ile yazabilir; oluşturacağımız ziyaretçi defterinde yer almasını istediğiniz sergi izlenimlerini ise, el yazınız ile yazdıktan sonra ister posta ile asıllarını, isterseniz yukarıda yazılı e-posta adresine tarama yahut fotoğraf ile dijital görüntülerini gönderebilirsiniz.

 

 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü

Ayşe Kadın Hamamı Sokak No:27 Fatih / İstanbul

0212 520 64 60 suleymaniye@yek.gov.tr