Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Mürekkebin İzi Yazma Eserler Sergisi Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin açılışı münasebetiyle düzenlenen “Mürekkebin İzi: Yazma Eserler Seçkisi” isimli sergiye, Kütüphanemiz de kıymetli eserlerle iştirak ediyor. Bağlı Kütüphanelerimiz olan Atıf Efendi ve Nuruosmaniye Kütüphanelerinden birer eser ile Sülyemaniye Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonlarından 20 eser ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Her biri eşsiz nitelikteki eserlerin içerisinde Bîrûnî’den Kâtib Çelebi’ye, İbnü’l-Arabî’den Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’ye, Yunan hekim Dioscorides’ten Osmanlı tabibi Tokâdî Mustafa Efendi’ye kadar pek çok müellifin eserleri yer alıyor. Yine İmam Buhârî’nin el-Câmi‘u’s-Sahîh’i ile Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sinin sanat değeri yüksek nüshaları da sergide ziyaretçilerini bekliyor. İslam tarihinin en büyük hattatlarının kaleminden çıkan Mushafların bulunduğu bölümde ise hat sanatının yüzyıllar içerisindeki seyrini müşahede etmek mümkün.

20 Nisan 2020 tarihine kadar açık kalacak olan sergi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilir.

Sergi hakkında detaylı bilgi ve sergi kataloğu için tıklayınız.