Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Belgeleme; konservasyon öncesinde ve konservasyonun tüm aşamalarında gerçekleştirilmesi zorunlu olan son derece önemli bir çalışmadır. Bir restoratör, esere müdahale etmeden önce eserle ilgili bilgileri doğru bir şekilde, yazılı ve görsel olarak kayıt altına almalıdır. Yazma eserlerin belgelenmesindeki amaç; eserin mevcut durumunu belirlemek, yapılan restorasyon aşamalarını kaydetmek ve gelecekteki uygulamalar için bilgi kaynağı oluşturmaktır.

Merkezimizde gerçekleştirilen belgeleme işleminde; eserin künyesi, restorasyona alınma nedeni, cilt ve metin kısmı unsurlarında meydana gelen bozulmaların açıklamaları, hammadde özellikleri ve tanımı, konservasyon aşamaları ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde kaydedilir. Belgeleme kapsamında tutulan kayıtlar; hammadde ve fiziksel özelliklerinin tanımlanmasına bağlı olarak, eserin meydana getirildiği döneme dair farklı bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve araştırmacılar için bir veri tabanı oluşturacaktır. Bu nedenle, restorasyonu yapılacak eserde bulunan filigranlar ve mühürler tespit edilir, metin kısmında kullanılan kağıt ve cilt kısmında kullanılan deri ayrıntılı bir şekilde incelenir.  Bu unsurlar fotoğraflanarak kayıt altına alınır.