Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Yazma Eser Konservasyonunda, alınacak önleyici tedbirlerin ya da restorasyonda uygulanacak tekniklerin ve malzemelerin belirlenmesi önemlidir. Karar verme süreci; eserlerin geçmişte maruz kaldığı ortamın ve kullanımının bilinmesini, yapımında kullanılan materyallerin ve tekniklerin açığa çıkarılmasını, sanatsal ve bilgi içeriğinin yani eserin özgünlüğünün tespit edilmesini gerektirir.

Günümüzde, yazma eserler bilgi içeriklerinin yanı sıra tarihi eser ve sanat eseri olarak değerlendirilmekte ve kültürel miras olarak kabul edilmektedir. Yazılış amaçları bilgi ya da sanatsal içeriğini aktarmak dahi olsa, Ciltlerinin ve metin kısımlarının yapım özellikleri (materyal ve teknik) o dönemin kültürünü yansıtır ve kodikolojiyi yani kitabın arkeolojisini oluşturur. Restorasyon tekniklerinin ve kullanılacak malzemelerin belirlenmesinde bu özellikler göz önünde bulundurulmalı ve uygun kararlar alınmalıdır. Özellikle ciltlerin koruma anlayışı ile konservasyonu geleneksel cilt yapımından farklı olmasına rağmen karar verecek kişilerin uzun süre uygulama yapmalarının yanı sıra eserlerin geleneksel yapım tekniklerini ve tarihi kimliğini bilmesi gereklidir.

Restorasyona alınacak eserlerin öncelik sırasının belirlenmesi için koleksiyonlarda hasar tespit çalışması yapılmalı, eserlerdeki hasarların derecesine ve eserin değerine göre (müellif hattı olması, sanatsal içeriğinin bulunması, tek nüsha olması…) öncelik sırası belirlenmelidir.

 Merkezimizde karar verme sürecinde eser üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapılarak, restorasyonda yapılacak uygulamalarla;

     o   Meydana gelmiş hasarların giderilmesi ve bozulmaların durdurulması ile sağlamlaştırmak,

   o   En az müdahale ile eserin tarihi değerini ve içeriğini korumak ve üzerinde işlem yapılabilirliği sürdürebilmek,

o Aslına uygun (dönemine, geleneksel yapısına, yaşına) ve geri dönüşümlü teknik/malzemeler kullanarak gelecekteki uygulamaları, araştırmaları ve kullanımdaki problemleri en aza indirgemek,

amaçlanmıştır.